Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 102 lat
Brak zdjęcia

Praca w KSM

Informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. podania bez zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą mogły być uwzględniane,
 2. podania należy składać bez zdjęć, lub z dodatkową zgodą na przetwarzanie wizerunku,
 3. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
 4. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej www.ksmino.pl w zakładce "Kontakt",
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz ewentualnego zatrudnienia zgodnie z Kodeksem Pracy,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres ew. zatrudnienia,
 7. w czasie procesu rekrutacji Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, proces rekrutacyjny może zostać skontrolowany przez organ nadzorczy,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na obecną jak i dalsze rekrutacje,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji oraz obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w przypadku ewentualnego zatrudnienia.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU