Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 99 lat
Brak zdjęcia

Przetargi Brak zdjęcia
Ochrona Danych Osobowych - informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest w zakładce "Kontakt" oraz "Administracja Spółdzielni",
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przetargowej,
  4. Pani/Pana dane przechowywane oraz archiwizowane będą w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa,
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np w zakresie lustracji lub kontroli, a także zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Prawo Spółdzielcze,
  6. ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni,
  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11.09.2019 Wykonanie przeglądów technicznych instalacji przeciwpożarowych, w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2019 - 2020. Czytaj wiecej
11.09.2019 Badanie sprawozdania finansowego Czytaj wiecej
10.09.2019 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w wiatach śmietnikowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu na okres 1 roku. Czytaj wiecej
28.08.2019 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
19.08.2019 Zaprojektowanie, wykonanie oraz serwisowanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych administracji osiedli Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowocławiu. (Unieważniony) Czytaj wiecej
13.08.2019 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w wiatach śmietnikowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu na okres 1 roku. (Unieważniony) Czytaj wiecej
06.08.2019 Zaprojektowanie oraz wykonanie pylonu (totemu) reklamowego w terenie zielonym na działce o numerze 76/38 (zgodnie z mapką załączoną do SIWZ)(Unieważniony) Czytaj wiecej
29.07.2019 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
18.07.2019 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w wiatach śmietnikowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu na okres 1 roku. (Unieważniony) Czytaj wiecej
15.07.2019 Zaprojektowanie, wykonanie oraz serwisowanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych administracji osiedli Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowocławiu. (Unieważniony) Czytaj wiecej
04.07.2019 Wymiana stolarki aluminiowej w budynku spółdzielczym przy ul. Cegielnej 45A w Inowrocławiu (przychodnia) (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.07.2019 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.07.2019 Roboty drogowe w Inowrocławiu i Rejonie w 2019 roku. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.06.2019 Wykonanie przeglądów technicznych instalacji przeciwpożarowych, w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2019-2020. (Unieważniony) Czytaj wiecej
18.06.2019 Wymiana stolarki aluminiowej w budynkach spółdzielczych w 2019 roku. (Unieważniony) Czytaj wiecej
18.06.2019 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w 2019r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.06.2019 Wykonanie przeglądów technicznych instalacji przeciwpożarowych, w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2019-2020. (Unieważniony) Czytaj wiecej
27.05.2019 Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Okrężnej 81 w Inowrocławiu. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.05.2019 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.05.2015 Sprzedaż mieszkania - Wojska Polskiego 13 w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.04.2019 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w 2019r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
19.03.2019 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 1 roku, tj. Do 31.03.2020r. (Unieważniony) Czytaj wiecej
18.03.2019 Opracowanie projektów, dostawę i montaż osłon śmietnikowych dla spółdzielczych nieruchomości budynkowych zlokalizowanych na osiedlu Nowym i Toruńskim w 2019 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
14.03.2019 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty wraz ze wznowieniem) Czytaj wiecej
12.03.2019 Wymiana stolarki okiennej pcv oraz wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej lub stalowej przeznaczonej do zamontowania w budynkach spółdzielczych w 2019 roku. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
07.03.2019 Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i artykułów chemii gospodarczej w latach 2019-2020. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
04.03.2019 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 1 roku, tj. do 31.03.2020r. (Unieważniony) Czytaj wiecej
04.03.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.02.2019 Sprzedaż mieszkania - Okrężna 81 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.02.2019 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie, na okres 1 roku, tj. Do 31.03.2020r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.02.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.01.2019 Remont placu zabaw przy budynkach Wiejska 37-38-39 w Kruszwicy (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
28.01.2019 Opracowanie projektów, dostawa i montaż osłon śmietnikowych dla spółdzielczych nieruchomości budynkowych zlokalizowanych na osiedlu Nowym, Toruńskim oraz osiedlu Rąbin w 2019 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.01.2019 Wykonanie przeglądów technicznych:
- Instalacji gazowych (rocznych),
- Instalacji elektrycznych (5-letnich),
- Instalacji piorunochronnych (5-letnich),
W budynkach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2019 - 2020. (Rozstrzygnięty)
Czytaj wiecej
13.12.2018 Sprzedaż elementów kotłowni gazowej Czytaj wiecej
03.12.2018 Wykonanie usług w zakresie koszenia trawy, wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew, nasadzenia drzew i krzewów oraz transportu w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.12.2018 Roboty drogowe w Inowrocławiu w 2018 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.12.2018 Wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.11.2018 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
02.11.2018 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
26.10.2018 Sprzedaż mieszkania - Krzymińskiego 5 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
24.10.2018 Wykonanie przeglądu wraz z naprawą, wymianą oraz czyszczeniem budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
18.10.2018 Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców grupy C i G Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
09.10.2018 Sprzedaż mieszkania - Krzymińskiego 5 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
09.10.2018 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
10.09.2018 Roboty drogowe w Inowrocławiu i Rejonie w 2018 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej


Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU