Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 100 lat
Brak zdjęcia

Przetargi Brak zdjęcia
Ochrona Danych Osobowych - informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej spółdzielni www.ksmino.pl w zakładce "Kontakt",
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu wykonywane jest w celu przeprowadzenia oraz należytego zabezpieczenia postępowania przetargowego, a także w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy,
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
  5. podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu postępowania przetargowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane" oraz w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  8. wyniki postępowania przetargowego będą publikowane na stronie internetowej www.ksmino.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej Spółdzielni, dane mogą zostać przekazane do urzędu nadzorczego, celem uzyskania stosownego pozwolenia, postępowanie może zostać skontrolowane przez organ nadzorczy, dane mogą zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej, podczas realizacji umowy może zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna, relacje z prac publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13.10.2020 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu Czytaj wiecej
06.10.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na remont przegród budowlanych (wraz z robotami towarzyszącymi) zespołu pawilonów handlowo-usługowych zlokalizowanych w obrębie ulic Szar. Szeregów 23a i 23b oraz Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu (2) Czytaj wiecej
02.10.2020 Sprzedaż mieszkania Wojska Polskiego 13 (2) Czytaj wiecej
02.10.2020 Sprzedaż mieszkania Wojska Polskiego 13 (1) Czytaj wiecej
02.10.2020 Sprzedaż mieszkania Wojska Polskiego 19 Czytaj wiecej
02.10.2020 Sprzedaż mieszkania Gruszczyńskiego 6 Czytaj wiecej
28.09.2020 Wykonanie robót budowlano - remontowych oraz drogowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
23.09.2020 Wynajem lokalu użytkowego ul. Krzywoustego 23 w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.09.2020 Wynajem lokalu użytkowego w Gniewkowie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
14.09.2020 Sprzedaż materiałów Czytaj wiecej
11.09.2020 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
04.09.2020 Sprzedaż mieszkania Wojska Polskiego 13 (2) (Unieważniony) Czytaj wiecej
04.09.2020 Sprzedaż mieszkania Wojska Polskiego 13 (1) (Unieważniony) Czytaj wiecej
04.09.2020 Sprzedaż mieszkania Wojska Polskiego 19 (Unieważniony) Czytaj wiecej
04.09.2020 Sprzedaż mieszkania Gruszczyńskiego 6 (Unieważniony) Czytaj wiecej
19.08.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na remont przegród budowlanych (wraz z robotami towarzyszącymi) zespołu pawilonów handlowo - usługowych zlokalizowanych w obrębie ulic Szar. Szeregów 23A i 23B oraz Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu. (Unieważniony) Czytaj wiecej
14.08.2020 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
04.08.2020 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu w 2020 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
23.07.2020 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.07.2020 Doposażenie placów zabaw należących do zasobów Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
14.07.2020 Roboty drogowe w Inowrocławiu w 2020 r. (Unieważniony) Czytaj wiecej
06.07.2020 Dostawa i montaż szlabanu oraz znaków drogowych (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
16.06.2020 Roboty drogowe w Inowrocławiu i rejonie w 2020 r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
09.06.2020 Doposażenie placów zabaw należących do zasobów Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
04.06.2020 Wykonanie przeglądów specjalnych UTB wraz z opracowaniem protokołów z przeglądów dla 7 dźwigów zlokalizowanych w 5 budynkach mieszkalnych w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.05.2020 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.05.2020 Doposażenie placów zabaw należących do zasobów Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
07.05.2020 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.04.2020 Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów spółdzielni w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.04.2020 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 2 lat, tj. do 31.03.2022 r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
16.04.2020 Zaprojektowanie, wykonanie oraz serwisowanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych administracji osiedli Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
16.03.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie inwentaryzacji zespołu garażowego prz ul. Krzywoustego "D" od nr 212 do nr 269 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
09.03.2020 Wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu w latach 2020-2021 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.03.2020 Wymiana stolarki okiennej pcv, stolarki drzwiowej aluminiowej i stalowej oraz wymiana wrót garażowych stalowych w budynkach spółdzielczych w 2020 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
25.02.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.02.2020 Sprzedaż mieszkania ul. Gruszczyńskiego (Odwołany) Czytaj wiecej
19.02.2020 Wykonanie przeglądów specjalnych UTB wraz z opracowaniem protokołów z przeglądów dla 9 dźwigów zlokalizowanych w 5 budynkach mieszkalnych w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.02.2020 Najem lokalu w Janocinie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.02.2020 Wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2020-2021 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.02.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
23.01.2020 Opracowanie projektów, dostawę i montaż osłon śmietnikowych dla spółdzielczych nieruchomości budynkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu w 2020 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
14.01.2020 Wykonanie projektu dla zadania pn.:"Budowa zespołów 10-garażowych w technologii murowanej zlokalizowanych w obrębie ulic Błażka-Niepodległości (Osiedle Rąbin) w Inowrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
23.12.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
10.12.2019 Wykonanie projektu dla zadania pn.:"Budowa zespołów 10-garażowych w technologii murowanej zlokalizowanych w obrębie ulic Błażka-Niepodległości (Osiedle Rąbin) w Inowrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (Unieważniony) Czytaj wiecej
10.12.2019 Wykonanie przeglądu wraz z naprawą, wymianą oraz czyszczeniem budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy (zamontowanych na budynkach należących do zasobów Spółdzielni). (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.11.2019 Wykonanie dokumentacji określajacej stopień wykorzystania resursu dźwigów znajdujących się w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.11.2019 Wynajem garażu - Wojska Polskiego 59 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.11.2019 Wykonanie przeglądów technicznych instalacji przeciwpożarowych, w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu w latach 2019 - 2020. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
20.11.2019 Roboty drogowe w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.11.2019 Wynajem garażu - Wojska Polskiego 59 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej


Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU