Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 99 lat
Brak zdjęcia

Vademecum lokatora

Ochrona Danych Osobowych - informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.ksmino.pl) w zakładce "Kontakt" oraz "Administracja Spółdzielni",
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu może być wykonywane w celu:
 4. - realizacji Umowy, której stronami są Pani/Pan i Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu,
  - przetwarzanie jest związane z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomościami przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu, stosownie do przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze,
  - a także może być wykonywane w celu dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f, art. 9, ust. 2 pkt f, RODO, Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksem cywilnym oraz Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zapisów wynikających z przepisów prawa oraz stosownych umów powierzenia, poufności, w zakresie rozliczania podatków, mediów, ubezpieczeń, usterek i odszkodowań oraz windykacji, dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU