Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 101 lat
Brak zdjęcia

Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenla dodatkowego o pow. użytkowej 5,29 m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Szarych Szeregów 20 na Osiedlu Rąbin w lnowrocławiu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2020r. o godzinie 11.00 w biurowcu Zarządu Spółdzielniw lnowrocławiu przy al. Kopernika 7 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł. na rachunek ksM w lnowrocławiu nr: 95,12401196 1111 0000 1341 4982 PEKAO Bank Polski SA O/lnowrocław.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłozeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium, w przypadku oferenta, który wygra przetarg, będzie zaliczone na poczet czynszu za najem pomieszczenia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Jeżeli oferent odmówi podpisania umowy najmu pomieszczenia na warunkach, na których wygrał przetarg, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wywoławcza cena jednostkowa netto czynszu najmu wynosi: 2,64 zł/m2

Powyższa cena nie obejmuje:
- zryczałtowanej opłaty za energię elektryczną - 0,84 zł
- podatku VAT

Powyższe składniki opłat, które są niezależne od Spółdzielni obciązają najemcę i ustalone zostały wg aktualnych wysokości netto w skali miesiąca .

O wysokoŚci postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ze postąpienie nie może wynosic mniej niz 0,20 zł/m2,

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jezeli chociaz jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniejjedno postąpienie powyzej ceny wywoławczej.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny.

W siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 317 wyłozony jest do wglądu projekt umowy zawierający podstawowe warunki umowy najmu.

Pzed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani będą podpisać oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przetargiem (zgodnie z ań, zą ust. i ustawy o ochr. danych osobowych),

Celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii (Dz.U z dnia 20.03.2020 r. poz.49l) z uwagi na zakażenie wirusem SARS_Cov-2 (COVID-l9) informujemy, że:
1) Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
2) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zakrycie ust i nosa maseczką albo przyłbicą przez cały czas trwania przetargu oraz zachowanie dystansu społecznego.

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa osób uczestniczących w przetargach prosimy o dostosowanie się do obowiązującego reżimu sanitarnego oraz wprowadzonych regulacjami prawnymi ograniczeń, wymogów i obostrzeń, przez caly czas trwania procedury przetargowej. Osoby niespełniające powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w przetargu.

Ze względu na wielkość największej sali, którą dysponuje Spółdzielnia jeżeli ilość przystępujących do przetargu osób przekroczy 20 przetargzostanie odwołany.

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU