logo
strona główna

 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU 

Rok założenia 1920

Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia

OGŁOSZENIADodatek Mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się również, gdy mieszkanie jest zadłużone.

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Chcemy Państwu przybliżyć, co należy uczynić, aby otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, czyli tzw. dodatek mieszkaniowy.

I. Po pierwsze – tytuł prawny do lokalu.

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każda osoba zajmująca lokal mieszkalny na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. W przypadku Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą to być:

1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
3) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego
4) prawo najmu lokalu mieszkalnego

Uwaga! O dodatek mieszkaniowy mogą się również ubiegać osoby pozbawione tytułu prawnego do lokalu o ile w prawomocnym wyroku nakazującym jego opróżnienie sąd przyznał im prawo do otrzymania lokalu socjalnego.

II. Po drugie – stosunek ilości osób zamieszkałych do powierzchni lokalu.

Aby Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał wnioskodawcy prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego konieczne jest, aby zajmowany przez niego lokal w przeliczeniu na liczbę zamieszkałych w nim osób, nie był „zbyt duży”. To znaczy, że jego powierzchnia nie może przekraczać określonej wielkości w przeliczeniu na ilość osób zamieszkałych w danym lokalu. Przedstawia się to następująco:

1) dla jednej osoby – normatywna powierzchnia wynosi 35 m2
2) dla dwóch osób – normatywna powierzchnia wynosi 40 m2
3) dla trzech osób – normatywna powierzchnia wynosi 45 m2
4) dla czterech osób – normatywna powierzchnia wynosi 55 m2
5) dla pięciu osób – normatywna powierzchnia wynosi 65 m2
6) dla sześciu osób – normatywna powierzchnia wynosi 70 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: (Dla każdej kolejnej osoby zamieszkałej w mieszkaniu zwiększa się normatyw o 5m2
Tak więc np. trzy osoby, które tworzą wspólne gospodarstwo domowe i zajmują mieszkanie większe niż 58,5 m2 mogą nie otrzymać dodatku mieszkaniowego, gdyż nie spełniają powyższego kryterium. Ale być może warto się zastanowić w niektórych sytuacjach czy nie należałoby zamienić mieszkania na nieco mniejsze? Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni zwiększa się o 15 m2

III. Po trzecie – dochód miesięczny w przeliczeniu na ilość osób wspólnie zamieszkałych.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód brutto, w przeliczeniu na ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza aktualnie kwoty:

1) dla gospodarstwa jednoosobowego – 1274,32 zł brutto/miesięcznie
2) dla gospodarstwa wieloosobowego – 910,23 zł brutto/miesięcznie w przeliczeniu na każdą osobą wspólnie zamieszkałą.

Jakie można mieć dochody?

O ile ustalenie metrażu nie wymaga zbytniego wysiłku, ustalenie dochodu, jaki kwalifikuje do ubiegania się o dodatek wymaga wykonania paru obliczeń. Za dochód uznaje się dochód brutto, jaki otrzymujemy za pracę, pomniejszony o: Do osiąganych dochodów nie wlicza się: Jeśli zatem spełniamy łącznie wszystkie opisane powyżej kryteria, tzn. posiadamy tytuł prawny do lokalu, lokal ten nie jest „zbyt duży”, a nasze dochody nie przekraczają ustalonego pułapu, to możemy ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W tym celu należy udać się bezpośrednio do siedziby właściwej Administracji Osiedlowej KSM, gdzie wszyscy zainteresowani otrzymają formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który po wypełnieniu należy następnie złożyć w jednym z właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej (wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej poniżej) i czekać na decyzję.

Czy to się opłaca?

Oczywiście że tak. Każda sprawa rozpatrywana jest przez Ośrodki indywidualnie. Z doświadczenia wynika, że przyznane kwoty dodatku mieszkaniowego wahają się w granicach od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dodatku mieszkaniowego do Spółdzielni, gdzie uzyskają fachową poradę i otrzymają niezbędne do tego dokumenty. Formularz wniosku o dodatek mieszkaniowy możesz ściągnąć z naszej strony – Druki do pobrania

Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy?

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, ale nie dostaje go bezpośrednio wnioskujący „na rękę” (chyba, że o dodatek stara się właściciel sam zarządzający swoim domem/mieszkaniem). Pieniądze zostają przekazane w terminie do 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do podobierania należności za lokal mieszkalny. Trzeba jednak pamiętać, że przelewy z urzędu gminy do naszego administratora mogą zostać zawieszone, jeżeli nie będą opłacane na bieżąco należności za zajmowany lokal. Nieuregulowanie zaległości przez 2 miesiące od wydania decyzji o zawieszeniu, spowoduje wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek, natomiast uregulowanie zaległości spowoduje przywrócenie dopłat razem z zawieszonymi kwotami.

Jakiego dodatku można się spodziewać?

Dla obliczenia wysokości dodatku potrzebna jest wysokość ponoszonych wydatków na utrzymanie mieszkania, jaką określamy we wniosku. Czym są wydatki? Zależą od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu - i tak wydatkami są odpowiednio: Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami na powierzchnię normatywną a procentowym udziałem własnym z dochodów. Ustawa przewiduje, że udział własny winien wynosić: (najniższa emerytura wynosi obecnie 728,18 zł)

Dodatek (jak sama nazwa wskazuje) nie zrefunduje 100 % wydatków mieszkaniowych. Z własnej kieszeni trzeba pokryć przynajmniej 30 % (jaką część pokryje gmina zależy od jej decyzji - im bogatsza gmina, tym więcej powinna pokryć).
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF, przykładowy program tego typu można pobrać ze strony internetowej: http://get.adobe.com/reader/


Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu

Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375
email sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON 000483501
KRS 0000168926
Konto PEKAO SA
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
POGOTOWIE TECHNICZNE
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 35 79 098
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU