logo
strona główna

 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU 

Rok założenia 1920

Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia

OGŁOSZENIARODO


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy


I. Informacja dla osób korzystających z lokali zarządzanych oraz administrowanych przez Spółdzielnię
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu. W przypadku nieruchomości nie należących do zasobów Spółdzielni administratorem danych osobowych może być Wspólnota Mieszkaniowa.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest w zakładce "Kontakt",
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu może być wykonywane w celu:
  - realizacji Umowy, której stronami są Pani/Pan i Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu,
  - przetwarzanie jest związane z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomościami przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu, stosownie do przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy Prawo Budowlane, Kodeksem Cywilnym (KC), Kodeksem Postępowania Cywilnego (KPC),
  - realizacji Umowy na administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową,
  - a także może być wykonywane w celu dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f, art. 9, ust. 2 pkt f, RODO, Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KC, KPC oraz Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zapisów wynikających z przepisów prawa oraz stosownych umów powierzenia, poufności, w zakresie rozliczania podatków, mediów, ubezpieczeń, usterek, konserwacji urządzeń, aktualizacji oprogramowania, wyceny, odszkodowań oraz windykacji, dane nie będą przekazywane do państw trzecich, proces przetwarzania może zostać skontrolowany przez urząd lub organ nadzorczy,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
 7. podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do realizacji umowy lub prawidłowego zarządzania nieruchomością, podanie pozostałych danych w tym danych kontaktowych jest dobrowolne,
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


II. Monitoring
 1. administratorem danych osobowych w systemach monitoringu (wizerunek) jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest w zakładce "Kontakt",
 3. podstawą przetwarzania jest art. 6, pkt 1 f) RODO oraz art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych,
 4. monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa,
 5. zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres kilkunastu dni do nadpisania,
 6. nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy,
 7. osoba zarejestrowana w systemie monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. Informacja dotycząca zamowień/przetargów - PRZEJDŹ

IV. Informacja dotycząca umów, zleceń, kontrahentów, usług
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest w zakładce "Kontakt",
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu wykonywane jest w związku ze zleceniem, umową,
 4. dane są niezbędne do podpisania, przekazania zlecenia lub umowy,
 5. dane ze zleceń, faktur, umów będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
 6. proces realizacji umowy, zlecenia może zostać skontrolowany przez organ nadzorczy, dane mogą zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej,
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Informacja dotycząca podań o pracę - PRZEJDŹ

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu

Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375
email sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON 000483501
KRS 0000168926
Konto PEKAO SA
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
POGOTOWIE TECHNICZNE
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 35 79 098
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU