logo
strona główna

 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU 

Rok założenia 1920

Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia

OGŁOSZENIA

Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7

ogłasza


przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia dodatkowego o pow. użytkowej 0,80 m? zlokalizowanego w budynku przy ul. Krzywoustego 17B na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2023r. o godzinie 11.00 w biurowcu Zarządu Spółdzielni w Inowrocławiu przy al. Kopernika 7 w sali konferencyjnej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł. na rachunek KSM w Inowrocławiu nr:

95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
PEKAO Bank Polski SA O/Inowrocław.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium, w przypadku oferenta, który wygra przetarg, będzie zaliczone na poczet czynszu za najem pomieszczenia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

Jeżeli oferent odmówi podpisania umowy najmu pomieszczenia na warunkach, na których wygrał przetarg, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wywoławcza cena jednostkowa netto czynszu najmu wynosi: 3,36 zł./m2


Powyższa cena nie obejmuje:
- podatku VAT - wg obowiązujących stawek

Powyższe składniki opłat, które są niezależne od Spółdzielni obciążają najemcę i ustalone zostały wg aktualnych wysokości netto w skali miesiąca .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1,00 zł/m2.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny.

W siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 317 wyłożony jest do wglądu projekt umowy zawierający podstawowe warunki umowy najmu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani będą podpisać oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przetargiem (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochr. danych osobowych).

Dokumenty do pobrania:

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu

Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375
email sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON 000483501
KRS 0000168926
Konto PEKAO SA
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
POGOTOWIE TECHNICZNE
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 35 79 098
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU