logo
rss e-mail
strona główna

 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU 

Rok założenia 1920

Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia


Przetargi Brak zdjęcia
Ochrona Danych Osobowych - informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej spółdzielni www.ksmino.pl w zakładce "Kontakt",
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu wykonywane jest w celu przeprowadzenia oraz należytego zabezpieczenia postępowania przetargowego, a także w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy,
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
  5. podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu postępowania przetargowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane" oraz w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  8. wyniki postępowania przetargowego będą publikowane na stronie internetowej www.ksmino.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej Spółdzielni, dane mogą zostać przekazane do urzędu nadzorczego, celem uzyskania stosownego pozwolenia, postępowanie może zostać skontrolowane przez organ nadzorczy, dane mogą zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej, podczas realizacji umowy może zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna, relacje z prac publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Procedura publikacji oraz archiwizacji dokumentów na stronie internetowej
Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu


1. Protokoły Zarządu, protokoły Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności Spółdzielni, protokoły z lustracji udostępniane są wyłącznie dla Członków Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, publikacja odbywa się zgodnie z zasadami anonimizacji.
2. Z uwagi na objętość plików protokoły Zarządu, protokoły Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności Spółdzielni, protokoły z lustracji udostępniane są w formie elektronicznej przez okres 5 lat.
3. Po upływie okresu 5 lat protokoły Zarządu, protokoły Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności Spółdzielni, protokoły z lustracji są archiwizowane.
4. Ogłoszenia przetargowe wraz z załącznikami, dokumentacją postępowania przetargowego z uwagi na znaczną objętość plików udostępniane są przez okres 12 miesięcy.
5. Po upływie okresu 12 miesięcy ogłoszenia przetargowe wraz z załącznikami, dokumentacją postępowania przetargowego są archiwizowane.
6. Wgląd do dokumentów zarchiwizowanych można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie Udostępniania dokumentów w KSM (dostępnym w zakładce Podstawy Prawne na stronie www.ksmino.pl).
7. Pozostałe dokumenty w postaci statutu, regulaminów, druków, formularzy, wniosków publikowane są w aktualnej wersji na stronie www.ksmino.pl w stosownych zakładkach.

08.08.2022 Wykonanie robót budowlano – remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i rejonie Czytaj wiecej
27.07.2022 Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi zespołu pawilonów handlowo - usługowych zlokalizowanych w obrębie ulic Szarych Szeregów 23a, 23b oraz Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu Czytaj wiecej
21.07.2022 Dostawa, montaż oraz usługi serwisowe stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni w rejonie. Czytaj wiecej
18.07.2022 Wymiana stolarki okiennej pcv, stolarki drzwiowej stalowej oraz wymiana wrót garażowych stalowych w budynkach spółdzielczych w 2022 roku. Czytaj wiecej
08.06.2022 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 2 lat, tj. do 31.03.2024 r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.06.2022 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
01.06.2022 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.05.2022 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w 2022 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.05.2022 Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi zespołu pawilonów handlowo - usługowych zlokalizowanych w obrębie ulic Szarych szeregów 23a, 23b oraz Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
11.05.2022 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
04.05.2022 Budowa zespołów garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu (Unieważniony) Czytaj wiecej
27.04.2022 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 2 lat, tj. do 31.03.2024 r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.04.2022 Wykonanie robót drogowych w Inowrocławiu w 2022 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.03.2022 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu oraz rejonie (Unieważniony) Czytaj wiecej
25.03.2022 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
10.03.2022 Sprzedaż lokalu Ogrodowa 2 Czytaj wiecej
04.03.2022 Wykonanie robót drogowych w Inowrocławiu i rejonie w 2022 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
25.02.2022 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu oraz rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
14.02.2022 Dobudowa balkonów w budynku mieszczącym się przy ul. Ogrodowej 4 w Janikowie (unieważniony) Czytaj wiecej
14.02.2022 Opracowanie dokumentacji technicznej (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.01.2022 Wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2022-2023 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
16.12.2021 Sprzedaż Mieszkania 59 Pułku Piechoty 5 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.11.2021 Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: Utrzymanie porządku i czystości w klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.11.2021 Wymiana wrót garażowych stalowych w budynkach spółdzielczych (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
19.11.2021 Sprzedaż lokalu Mogileńska 37 Czytaj wiecej
02.11.2021 Wykonanie przeglądu wraz z naprawą, wymianą oraz czyszczeniem budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy (zamontowanych na budynkach należących do zasobów spółdzielni lub na drzewach znajdujących się na terenach należących do spółdzielni) (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
29.10.2021 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
26.10.2021 Wykonanie robót drogowych w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
25.10.2021 Wynajem lokalu Marulewska 7 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
18.10.2021 Wymiana wrót garażowych stalowych w budynkach spółdzielczych (Unieważniony) Czytaj wiecej
07.10.2021 Sprzedaż mieszkania, Mogileńska 37 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
1.10.2021 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 w Inowrocławiu (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
1.09.2021 Opracowanie i wdrożenie procedury w zakresie ustalania beneficjentow rzeczywistych i zgłaszania podmiotów do centralnego rejestru beneficjentow rzeczywisrych Czytaj wiecej
1.09.2021 Opracowanie projektu, dostawa i montaż osłony śmietnikowej dla spółdzielczej nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Inowrocławiu w 2021 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.09.2021 Opracowanie i wdrożenie procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.09.2021 Zakup trzech miniciągników na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
3.09.2021 Dostawa, montaż oraz usługi serwisowe stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów spółdzielni w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.08.2021 Wyknanie robót drogowych (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
24.08.2021 Opracowanie projektu, dostawa i montaż osłony śmietnikowej dla spółdzielczej nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Inowrocławiu w 2021 roku (Unieważniony) Czytaj wiecej
20.08.2021 Wymiana stolarki okiennej pcv, stolarki drzwiowej aluminiowej i stalowej oraz wymiana wrót garażowych stalowych w budynkach spółdzielczych w 2021 roku(Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.08.2021 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie na okres 2 lat (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.08.2021 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.08.2021 Wynajem lokalu użytkowego - 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.08.2021 Wynajem lokalu użytkowego - 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.08.2021 Wynajem lokalu użytkowego - 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
11.08.2021 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu w 2021r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
10.08.2021 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.08.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.08.2021 Wyknanie robót drogowych (Unieważniony) Czytaj wiecej
14.07.2021 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie na okres 3 lat (Unieważniony) Czytaj wiecej
02.07.2021 Wynajem pomieszczenia dodatkowego - Szarych Szeregów 2 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.06.2021 Sprzedaż mieszkania Mogileńska 41 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.06.2021 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.06.2021 Zakup trzech miniciągników na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
02.06.2021 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej


Ostatnia aktualizacja:
Jesteś Licznik odwiedzin
Historia aktualizacji
Ogłoszenia
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU